سوپ جو

جو پرک شده، پیاز رنده شده، سبزیجات تازه، لیموی تازه و …

۶۰۰۰۰

سوپ مرغ

آب مرغ، تکه های مرغ، لیموی تازه، هویج تازه رنده شده و سیر ریز شده.

۶۰۰۰۰

ماست موسیر

ماست تازه محلی، موسیر ویژه و …

۴۰۰۰۰