رستوران نایب سهرودی همواره تلاش نموده تا بالاترین سطح کیفیت را در اختیار مشتریان محترم قرار دهد، از این رو منو ویژه جهت پذیرایی از مهمان های ویژه شما جهت مراسم ها خدمتتان ارائه می گردد:

 

منوی شماره یک برای ۳ نفر      هر نفر ۱۷۵،۰۰۰تومان

یک‌سیخ کباب برگ ممتاز، یک‌سیخ کباب لقمه، یک‌سیخ جوجه کباب ممتاز
سه پرس چلوکره همراه با ماست موسیر، نوشابه‌قوطی و سالاد فصل

 

منوی شماره دو برای ۳ نفر     هر نفر ۱۵۵،۰۰۰تومان

یک‌سیخ کباب برگ مجلسی، یک‌سیخ کباب لقمه، یک‌سیخ جوجه کباب ممتاز
سه پرس چلوکره همراه با ماست موسیر، نوشابه‌قوطی و سالاد فصل

 

منوی شماره سه برای ۲ نفر    هر نفر ۱۷۹،۰۰۰تومان

یک پرس شوید‌باقلا با گوشت گوسفند، یک پرس زرشک‌پلو با مرغ
همراه با ماست موسیر، نوشابه قوطی و سالاد فصل

 

منوی شماره چهار برای ۲ نفر    هر نفر ۱۳۹،۰۰۰تومان

یک‌سیخ کباب لقمه، یک‌سیخ جوجه کباب ممتاز
دو پرس چلوکره همراه با ماست موسیر، نوشابه‌قوطی و سالاد فصل

 

منوی شماره پنج برای یک نفر    نفری ۱۲۹،۰۰۰تومان

الف: کباب لقمه زعفرانی، چلوکره همراه با ماست موسیر، نوشابه قوطی و سالاد فصل
ب: جوجه کباب مخصوص، چلوکره همراه با ماست موسیر، نوشابه قوطی و سالاد فصل
ج: ۵۰٪ کباب لقمه، ۵۰٪ جوجه کباب مخصوص، چلوکره همراه با ماست موسیر، نوشابه قوطی و سالاد فصل

 

چای، شیرینی و بستنی    نفری ۲۷،۰۰۰ تومان