خوش آمدید

از اینکه مجموعه نایب سهروردی را برای صرف زمان خود انتخاب نموده اید بسیار خرسندیم. این مجموعه از مدیریت تا کلیه پرسنل آن برای سپری شدن زمانهای خاص شما در این رستوران نهایت سعی و تلاش خود را بکار خواهند گرفت تا شما عزیزان بهترین زمان خود را با ما سپری کنید و با خاطره ای خوب و سرشار از انرژی و احساس رضایتمندی کامل مجموعه را ترک نمایید.
بدانید که همیشه سعی می کنیم بهترین میزبان شما خوبان باشیم.